Disclaimer website Saskia Janssen (https://fact-health.com)

Binnen ons bedrijf spreken wij altijd over je of jou en daarom doen we dat ook in onze juridische documenten. Wanneer je je op de website van Saskia Janssen bevindt, is het prettig om te weten waar je aan toe bent. Nu proberen wij te allen tijde zoveel mogelijk zorg te dragen voor duidelijke communicatie via onze website. Toch kan het zijn dat je twijfel hebt over bepaalde zaken. Uiteraard
kun je dan contact met ons opnemen. Daarbij willen we je middels onderstaande disclaimer de nodige informatie verstrekken, met betrekking tot onze website-communicatie.


1. Aanwezige informatie op de website
Vanuit Saskia Janssen besteden wij in hoge mate aandacht aan deze website. Toch kan het voorkomen dat er onvolledige, of onjuiste informatief leesbaar is op onze website. Met betrekking tot dergelijke situaties aanvaarden wij geen enkele vorm van aansprakelijkheid die, direct of indirect, voortvloeit uit
jouw interpretaties en het gebruik van alle aanwezige informatie op de website. Dit geldt eveneens voor informatie die al dan niet door derden via deze website beschikbaar is gesteld.
2. Auteursrechtelijke bepalingen
Alle aanwezige content (geschreven en ook anders) kan worden aangemerkt als auteursrechtelijk beschermd. Op grond van het Nederlandse Auteursrecht, behoort al de besproken content toe aan Saskia Janssen. Het auteursrecht van Saskia Janssen rust daarmee op de websitecontent.

Zonder schriftelijke toestemming van een rechtsgeldig vertegenwoordiger van Saskia Janssen, is het dan ook niet toegestaan om onze content te verveelvoudigen; of openbaar te maken. Indien je zonder toestemming content plaatst op eigen kanalen waar ons auteursrecht op rust, loop je het risico door ons aansprakelijk gesteld te worden voor alle kosten die wij in dit kader maken en de schade die wij hierdoor oplopen.
3. Prijsstellingen
Prijzen, weergegeven op onze website kunnen te allen tijde wijzigen. Aan verleende prijsindicaties, of op de website weergegeven prijsindicaties, kunnen geen rechten worden ontleend. Enkel in geval van officiële offertes kun je aanspraak maken op een bepaalde prijsstelling.
4. Rechten
In algemene zin kunnen aan de aanwezige informatie op onze website geen rechten worden ontleend.

Meer weten over het juridisch beleid van Fact-health? Stuur dan een e-mail naar saskia@fact-health.com
Heb je vragen over de bovenstaande informatie? Neem dan gerust contact op via de onderstaande
gegevens.
saskia@fact-health.com | 06 23599722
Brouwerijstraat 40-9 | 7523XD Enschede
KvK Nr. 02329299